Om Karate

Mästare

Shihan Taiji Kase berättar om karaten och träningen efter att han har blivit sjuk Jag trodde att det värsta i mitt liv var över efter hjärtinfarkten, men jag fick en annan överraskning. Läkare berättade för mig att det hade samlats mycket vätska i mina lungor. Enligt läkarna hade detta pågått under en längre period och jag borde ha märkt av detta tidigare, men jag hade ju inga problem med min hälsa. När vi talar om tillfriskandet; det är viktigt att tänka på Yoshitaka Funakoshis erfarenhet. Trots att han var sjuk och hade spenderat det mesta av sin tid i sängen tog han på sig sin karate dräkt varje kväll och var stark och dynamisk som om ingenting någonsin hade hänt.

Under min återhämtningstid tänkte jag mycket på detta och jag bestämde mig för att acceptera denna utmaning för att visa att man kan övervinna problem med karate, inklusive hälsoproblem. Läkare uppmanade mig att sluta träna och lära ut karaten och menade att jag helt och hållet skulle sluta med den. Under tiden kom jag på att tänka på erfarenhet av sensei Egami, en annan av mina seniorinstruktörer. Sensei Egami var också mycket sjuk och hade genomgått flera operationer som bl.a. gav honom problem med andningen. Men när han undervisade med sin assistent, Sensei Takagi, återfick han sin andning på ett speciellt sätt och då brukade han säga: ”Ok, nu ska jag undervisa er”; han lät dem attackera och han tillämpade blockeringar och kontraattacker som var mycket snabba och kraftfulla. Därför har jag bestämt att lära av mina lärare och själv testa samma saker. Trots att jag inte alltid kan må bra, kan jag åtminstone för en kort tid bevara en explosiv kraft . Sedan kan jag återhämta mig och framgångsrikt fortsätta.

Mästarna/instruktörerna som undervisade Sensei Kase

Vi var medlemmar av Shotokan-Dojo och officiellt var Shihan (en hög ledande mästare) Gichin Funakoshi och den andre var Sensei Funakoshi Yoshitaka (hans son). En annan instruktör som jag lärde mig av var Hironishi Genshin. Vi deltog i undervisningen på Karate Universitetet. Officiellt var olika instruktörer inbjudna en gång i veckan såsom Gichin Funakoshi, Yoshitaka, Hironishi, Kawata, Okuyama, Hayashi, Uemura, Kubota och andra. Därför var undervisningen inte som man i allmänhet tror eftersom vi blev påverkade av flera instruktörer. Minst en gång i veckan blev en instruktör inbjuden till Senshu Universitetet.

Sensei Okuyama Tadao

På tal om Sensei Okuyama går jag tillbaka i tiden när de fem Shotokan universiteten tillsammans utförde deras Dan graderingar. Det visades Kata, Kihon och Kihon-Kumite och Senior Instruktörerna var i graderingskommittén. De sökande gjorde Kumite (fight) med dessa då det var vanligt att en av Seniorerna gjorde Kumite med de sökande. Det var där Sensei Okuyama trädde fram. Som jag minns det var denna stund verkligen sensationell eftersom han attackerade med högre hastighet och kraft än någon av de andra. De sökande kunde inte ens reagera. Man kunde inte försvara sig mot Sensei Okuyama, han var med knytnäven i ens ansikte innan man hann se vad som hände. Alla var förvånade över hans förmåga.

Och lite om Dan graderingarna i slutet av andra världskriget. Shimamura, Jotaru Takagi och jag var de första tre som graderades till San Dan (3:e Dan). Detta var den första graderingen där vi gjorde Kumite oss emellan. Vid graderingen hade Motokuni Sugiura – f.n. huvudinstruktör av JKA/Värld Sammanslutning -klarat Sho Dan (1:a Dan).

Sensei Yoshitakas inflyttande på Shotokan Karate

När jag började träna karate berättade våra Seniorer för oss att Sensei Funakoshi Gichin var pionjär av Karate. De har även berättat att evolution, revolution och utveckling av Karate genomfördes av hans son Yoshitaka. Hans Karate var snabbare, starkare och mer dynamisk. Sensei Yoshitaka sökte efter validitet och effektivitet. Han ville veta om teknikerna verkligen fungerade mot attackerna. Men det som verkligen är viktigt att förstå är att stor utveckling från Sensei Gichin Funakoshi's Karate till karate som tränats av Yoshitaka möjliggjordes tack vare O-Waza (lång distans tekniker) med maximal hastighet och kraft. Det är viktigt att tänka på  att man först måste kunna O-Waza för att kunna bli skicklig i Ko-Waza (kort distans teknik).

Gichin Funakoshi har också sagt att Seite (när en arm försvarar och den andra armen kontraattackerar) är viktigt, men ännu viktigare är Hente (försvar och kontraattack med samma arm) – Hente är direkt relaterad till Ko-Waza träningen. P.g.a. detta är det speciellt viktigt att förstå O-Waza begreppet och dess historia.

Låt oss föreställa oss att en utformning av en Tsuki (slag) på en distans av en meter tar X tid. Vad Yoshitaka gjorde var att han lite i taget ökade avståndet till två eller tre meter, och då försökte utföra Tsuki på lika lång tid. Detta skulle sedan bli mer effektivt och där kommer betydelsen av Fudo-Dachi (ställningen) in.  

Under kriget gav gamla samurajer stor betydelse till Ko –Waza (kort distans tekniker) då de var i behov av omedelbart agerande eftersom deras liv stod på spel vid detta avstånd. Senare, under fredstiden utökades utrymmet för teknikerna och som en tränings metod  fick O-Waza (långt avstånd) mer betydelse. T.ex. lång distans metoderna användes i Kendo för att utveckla och förstärka kroppen i träningen. Hur som helst, en bra utövning av detta träningssystem hjälper en att förbereda muskler och att därefter effektivt träna Ko-Waza.

Med all respekt till arbete med ställningarna var Gichin Funakoshis speciallitet ändå Kiba-Dachi (häst ridning ställning).Yoshitaka iakttog detta och efter några experiment skapade han Fudo-Dachi ställningen genom att följa sin egen stil med mer explosiva och lång distans teknikerna. Detta är anledning till den nya ställningen eftersom dessa tekniker förlorar mycket av sin effektivitet när de utförs från framställningen. Samma sak händer med andra typer av rörelser. Från Fudo-Dachi kan vi flytta på oss och ändra vår inriktning med maximal snabbhet och stabillitet vilket är inte så med andra. Ett bra exempel där man behöver mer avstånd och djuphet i förväg av en tsuki är i tekniska sekvenser av: "Fumi-Komi - Soe Ashi; Gedan Tsuki - Soto Uke" i Empi Kata.

Första möte med Sensei Yoshitaka Funakoshi

Det var år 1944. Nybörjargruppen leddes oftast av Sensei Hironishi, men en dag kom en annan Sensei in. Jag visste inte vem han var och när jag frågade vem det var, sa de att han var Waka Sensei (en ung Sensei), Gichin Funakoshi´s son. Sensei Yoshitaka  har lärt oss hur man långsamt skulle utöva Mae-geri och utan att vidröra golvet med benet skulle man utöva Yoko-geri och från Yoko-geri skulle man göra Mawashi-geri. Efter detta sa han: ”Nu ska jag visa er hur vi brukar göra det” och gjorde tre sparkar (ben tekniker) som var så snabba och kraftfulla att jag fortfarande minns hur jag såg vit blixt av Karate-gi (kimono) och hörde ett ljud som lät som storm. Alla blev mycket imponerade.

När våra seniorer undervisade i Kata sa de att när Yoshitaka Funakoshi gjorde Kata, att de som tittade på honom kände en fantastisk känsla av överhängande fara. De sa att det var på så vis man borde utöva Kata. De som tittar på en måste känna och iaktta något, de måste känna vibrationerna av vår inre kraft och beslutsamhet. Om åskådare inte känner något då har man inte utövat Kata korrekt, då är det en ”gymnastiks” eller ”dansande” Kata.

Andningen och HARA

I Budo kommer betydelsen av Hara (c:a tre cm under naveln) från två olika källor. Den ena är Zen meditation. I Zen upptäcktes att under normal andning eller andning med bröstkorgen sänks luften i lungorna till centret av kroppen - till Hara. Detta tillät en bättre stabillitet och gav möjlighet till kontroll av insidan av kroppen. Med denna metod förbättrades rörelserna kraftigt. Å andra sidan finns samurajerna, vissa av dem märkte att istället för att använda muskelstyrkan från axlarna kunde de använda en punkt som låg lägre – menande Hara. De insåg att teknikerna var mer effektiva och de hade större möjligheter till framgång.

Toate

Toate betyder att vidröra utan fysiskt berörning. Ett exempel på hur man kan börja kontrollera denna förmåga är: när vi i början av en attack kraftfullt och med mycket energi blockerar angriparen och med mycket koncentration och korrekt andningfortsätter att göra så vid upprepade tillfällen. Om vi sedan en gång inte blockerarangriparen känner han det som om vi ändå hade gjort det och han anfaller inte, han tvekar.  Detta är ett exempel på början av Toate, men det finns mycket mer och bara några få som Sensei Egami och Yoshitakahar noggrant studerat detta. De har berättat för oss att för länge sedan hade några Budo mästare eller samurajer förmågan att paralysera små fåglar eller fladdermöss utan att röra vid dem. De koncentrerade sig helt enkelt på dessa, fokuserade dem med sina ögon, andning eller kiai och paralyserade dem så pass länge att de kunde sätta sina spjut i dem.

Viktiga delar i Budo träningen

En av de viktigaste delar av Budo art träningen är upprepad teknik eller kombination. Men dessa får inte göras slumpvis. T.ex. när man upprepar en viss teknik eller rörelse många gånger – runt 500, 1000 eller 10 000 tsuki slag, måste man titta inuti och känna sin förnimmelse/sensation eftersom troligtvis har bara två eller tre tsuki utförts korrekt (snabbhet, styrka, fokusering), kort sagt, effektivt. Och bara de här två eller tre tsuki är egentligen de viktiga och dem måste vi komma ihåg. Därför måste vi vara mycket insiktsfulla och kunna känna ögonblicket när vi har utfört dessa korrekt; titta inuti och lägga på minnet denna sensation/förnimmelse både i vår tanke och i kropp. Efteråt måste man fråga sig själv: Varför har jag gjort detta bättre den här gången och inte de andra gångarna? Detta är ett steg från kvantiteten till kvaliteten, det är vad som är verkligen viktigt i processen av inlärning – hur man går från en nivå till en annan. Nästa gång man tränar denna teknik eller vilken teknik som helst måste man försöka återkalla sensationen så att man i framtiden utövar tekniken med den. På så vis har man fått tekniken korrekt utförd två eller tre gånger efter att man bara upprepat den 100 gånger. Man utför den fortare för varje gång och kan lägga korrekt sensation till fler tekniker. Detta är en av nyckarna till framgång. Det räcker inte att träna samma övning tusentals gånger i 30, 40 eller 50 år utan att notera vad som händer inom en; utan att förbättra kvaliteten av våra tekniker och att man bara räknar med upprepningar. Detta är inte tillräckligt, man måste se vilken teknik är rätt, hur man har känt den och arbeta med den sensationen.

I träningen av Budo måste man nå långt fjärran. Jag tror att jag har nått det många gånger medan jag andra gånger tror att jag är nära, men ännu inte har nått det. Av den anledningen kan vem som helst göra framsteg i Budo så länge man följer rätt riktning att gå från en nivå till en annan. Detta är den stora skillnaden mellan olika utövare. Vad som är mycket viktigt är inte hur många år man har tränat, utan korrekt träning under dessa år. Detta är den enda vägen till framgång mot en överlägsen Karate. När någon frågar mig varför vi tränar så många attacktekniker, så ofta och starkare för varje gång, blir mitt svar att när man experimenterar med sensationen, anfallet och sökandet efter mer kraft blir vårt försvar starkare. När vi lyckas att utföra en starkare attack, måste vi fråga oss själva om vi själva skulle kunna avvärja en sådan snabb och kraftfull attack.

Råd till karateutövare/karateka

Mitt råd till elever av Karate-Do är mycket enkelt. Man måste komma ihåg vad Gichin Funakoshi har sagt:"Karate-do ni sente nashi" (i karate-do finns ingen första attack), och förstå idén mentalt såväl som tekniskt. Man måste göra allt för att angriparen mentalt förstår att det är bättre för honom att inte attackera, han ska känna och acceptera det. Det är den riktiga betydelsen av ”Karate-do ni sente nashi" –motståndaren börjar inte attackera och därmed blir det ingen fight.

Karate

Karate-do är en kampform som vi utövar med kropp och själ.
Karate →

Schema

Vi tränar tre gånger i veckan. Se våra träningstider här.
Schema →

Bildgalleri

Våra träningar förevigas med en bild. Se här:
Bildgalleri →

Kontakta oss

Är du intresserad av att börja träna med oss?
Kontakt →

Genom att träna Karate - do tränar man och utvecklar mental och fysisk styrka, koncentration, smidighet, självförsvar.

Intresserad?